Algengar spurningar

Auður er fjármálaþjónusta á netinu sem býður upp á innlánsreikninga fyrir einstaklinga. Auður veitir þjónustu einungis á netinu en með því að bjóða upp á afmarkaða þjónustu nær Auður að halda kostnaði í lágmarki og þannig skapa svigrúm til að bjóða viðskiptavinum upp á betri innlánskjör. Auður er vörumerki í eigu Kviku banka hf.

Kvika er með viðskiptabankaleyfi frá Fjármálaeftirlitinu og Auður er vörumerki í eigu Kviku. Innlán hjá Auði er því jafngilt því að vera með innlánsreikning hjá Kviku.

Nei, það er ekki í gildi nein ríkisábyrgð á bankareikningum á Íslandi. Auður er vörumerki Kviku banka hf. það þýðir að reikningurinn þinn er í reynd lán til Kviku banka hf. Innlánsreikningurinn þinn nýtur forgangs við slitameðferð eða gjaldþrot samkvæmt lögum og er tryggður hjá Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta (www.tif.is). Hámarkstryggingarfjárhæð er bundin gengi evru og jafngildir á hverjum tíma 20.887 evrum.

Nei, Auður er ekki með útibú og einmitt þess vegna er hægt að bjóða viðskiptavinum hagstæðari kjör.

Auður býður upp á sparnaðarreikning og svo bundinn reikning.

Þar sem Auður heldur yfirbyggingu í lágmarki og veitir afmarkaða þjónustu nær Auður að halda kostnaði í lágmarki og bjóða viðskiptavinum upp á betri innlánskjör.

Hvergi. Auður borgar þér vexti, en rukkar þig ekki. Þú getur hins vegar fundið upplýsingar um vexti á innlánsreikningum Auðar hér.

Nei, Auður er ekki með app en það er í skoðun að bjóða upp á það. 

Þú getur stofnað reikning með því að ýta á hnappinn „Stofna reikning“ á forsíðunni, auðkenna þig með rafrænum skilríkjum og að lokum svara nokkrum spurningum. Þegar því ferli er lokið stofnast sparnaðarreikningurinn sjálfkrafa en bundna reikninginn þarftu að stofna sérstaklega. Lesa meira

Það tekur nokkrar mínútur að stofna reikning.

Reikningur verður virkur um leið og hann hefur verið stofnaður.

Þú þarft að hafa náð 18 ára aldri til þess að stofna reikning.

Já, það er nauðsynlegt að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum.

Lágmarksupphæð á heildarstöðu á innlánsreikningum hjá Auði er 250.000 kr. Þú hefur hins vegar 180 daga til þess að safna þeirri upphæð.

Sparnaðarreikningar með lága upphæð eru hlutfallslega dýrir þar sem fastur kostnaður, sem fjármálafyrirtæki greiða, leggst á hvern reikning. Þetta er því lágmarksupphæðin sem þarf til að stofna reikning svo hægt sé að bjóða upp á bestu mögulegu innlánsvexti hverju sinni.

Ef heildarstaðan á innlánsreikningum hjá Auði er undir 250.000 kr. í 180 daga er þeim lokað. Bundnum reikningum er þó aldrei lokað fyrr en binditíminn rennur út. Ef það er innstæða þegar það á að loka reikningunum er hún millifærð á ráðstöfunarreikninginn þinn. Hægt er að breyta ráðstöfunarreikningi í stillingum.

Nei, það er engin hámarksupphæð.

Það er bara hægt að vera með einn sparnaðarreikning en engin takmörk eru á því hversu marga bundna reikninga hægt er að stofna.

Með því að ýta á lásinn uppi í hægra horninu er hægt að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum.

Þegar notkun í netbanka Auðar er lokið mælum við með að notendur skrái sig alltaf út með hnappinum „Útskrá“ uppi í hægra horninu.

Nei, þjónusta Auðar er einungis fyrir fjárráða einstaklinga og þess vegna 18 ára og eldri.

Nei, það er ekki hægt. Þjónusta Auðar er einstaklingsbundin.

Þú þarft að vera með íslenska kennitölu, skattalegt heimilisfesti á Íslandi og rafræn skilríki útgefin á Íslandi til að geta stofnað reikning. Eins og er geta bandarískir ríkisborgarar ekki stofnað reikning hjá Auði.

Nei, eingöngu er hægt að opna reikning fyrir einstaklinga.

Nei, aðeins eigandi reikningsins getur notað hann og millifært með sínum rafrænu skilríkjum.

Reikningar Auðar eru sparnaðarreikningar og þar af leiðandi er ekki hægt að fá debetkort. Einfalt mál er að millifæra af sparnaðarreikningi Auðar á ráðstöfunarreikning eiganda

Samkvæmt lögum nr. 140/2018 sem tóku gildi 1. janúar 2019 ber Auði og öllum öðrum bönkum skylda til að kanna hvort aðilar séu í sérstökum áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla. Þeir einstaklingar sem falla í þennan flokk eru innlendir eða erlendir einstaklingar, sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu, ásamt nánustu fjölskyldu þeirra og nánum samstarfsmönnum.

Til háttsettra einstaklinga í opinberri þjónustu teljast: þjóðhöfðingjar, ráðherrar og staðgenglar ráðherra eða aðstoðarráðherrar, þingmenn, einstaklingar í framkvæmdastjórn stjórnmálaflokka, hæstaréttardómarar eða landsréttardómarar, hæstráðendur seðlabanka, sendiherrar, staðgenglar sendiherra, fulltrúar í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn fyrirtækja í eigu ríkis, framkvæmdastjórar, aðstoðarframkvæmdastjórar og stjórnarmenn alþjóðasamtaka og alþjóðastofnana.

Til nánustu fjölskyldu teljast: maki, sambúðarmaki í skráðri sambúð, börn, stjúpbörn og makar þeirra eða sambúðarmakar í skráðri sambúð og foreldrar viðkomandi einstaklinga.

Til náinna samstarfsmanna teljast: einstaklingar sem vitað er að hafi verið raunverulegir eigendur lögaðila með einstaklingi sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu eða aðrir þekktir samstarfsmenn, einstaklingar sem hafa átt náin viðskiptatengsl við einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu, einstaklingur sem er einn raunverulegur eigandi lögaðila sem vitað er að var stofnaður til hagsbóta fyrir einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu.

Ef ekkert af þessu á við um þig ertu ekki í sérstökum áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla lögum samkvæmt.

Þú getur stofnað reikning með því að ýta á hnappinn „Stofna reikning“ efst á síðunni og auðkenna þig svo með rafrænum skilríkjum og svara nokkrum spurningum. Þú getur lesið nánar um ferlið hér.

Vextir eru greiddir mánaðarlega, fyrsta dag mánaðar sem bankar eru opnir á Íslandi. Af öllum vaxtatekjum af inneignum ber að halda eftir staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts.

Innborganir bera vexti frá innborgunardegi að útborgunardegi þar sem útborgunardagar bera ekki vexti. Ef millifært er um helgi eða eftir klukkan 21:00 á virkum degi er innborgunardagur næsti virki dagur.

Áfallnir vextir eru uppsafnaðir vextir sem sparnaðarreikningurinn hefur áunnið sér frá síðasta vaxtaútborgunardegi. Vextir eru greiddir út mánaðarlega og bætast þeir þá við innstæðu sparnaðarreiknings.

Auður er með gott yfirlit yfir áfallna vexti sem og yfirlit yfir þá vexti sem hafa verið greiddir síðustu tólf mánuði. Staða áfallinna vaxta er uppfærð alla virka daga en vextir sem falla til um helgi uppfærast á mánudögum. Auk þess birtir Auður vaxtaprósentu innlánsreikninga á hverjum tíma.

Með því að smella á græna reitinn fyrir sparnaðarreikninginn opnast reikningsyfirlitið.

Sparnaðarreikningar Auðar eru óverðtryggðir með breytilegum vöxtum. Sparnaðarreikningurinn ber nú 1,00% vexti og eru vextir greiddir út mánaðarlega sem jafngildir 1,01% vöxtum á ársgrundvelli. Vaxtakjör eru háð ákvörðun Auðar hverju sinni og taka mið af vaxtastigi á fjármálamarkaði. Breytingar á vöxtum taka gildi frá birtingu þeirra á heimasíðu Auðar. Af öllum vaxtatekjum af inneignum ber að halda eftir staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts.

Allir sparnaðarreikningar bera 1,00% vexti. Það á líka við um reikninga sem eru undir lágmarksupphæð. Þú getur því strax byrjað að spara og fengið sanngjarna vexti.

Af því að Auður heldur yfirbyggingu í lágmarki og veitir afmarkaða þjónustu nær Auður að halda kostnaði í lágmarki og bjóða viðskiptavinum upp á betri innlánskjör.

Vextir eru greiddir út mánaðarlega. Í hverjum mánuði eru 30 vaxtadagar og 360 vaxtadagar í árinu.

Sparnaðarreikningar Auðar bera óverðtryggða vexti.

Með því að velja aðgerðina „Taka út“ - er einfalt að millifæra af sparnaðarreikningnum yfir á ráðstöfunarreikninginn þinn.

Sparnaðarreikningurinn er alltaf laus til úttektar. Eftir klukkan 21.00 birtist millifærslan ekki á ráðstöfunarreikningi fyrr en daginn eftir. Upphæðir yfir 10.000.000 kr. fara í gegnum stórgreiðslukerfi Seðlabanka Íslands sem er lokað eftir klukkan 16.00 á daginn og opnar aftur næsta virka dag. Ekki er hægt að millifæra út af reikningi sama dag og hann er stofnaður.

Sparnaðarreikningar bera hærri vexti en veltureikningar en á móti eru greiðslumöguleikar takmarkaðir. Einfalt og fljótlegt er að millifæra af sparnaðarreikningi Auðar yfir á ráðstöfunarreikninginn þinn. Sparnaðarreikningurinn verður einnig öruggari þar sem eingöngu er hægt að millifæra á reikning í þinni eigu.

Það þarf að stofna reglulegar greiðslur í þeim banka sem greiðslurnar fara út af. Flestir viðskiptabankar bjóða upp á reglulegar greiðslur af reikningum.

Nei, það eru engin fjárhæðartakmörk fyrir millifærslur en millifærslur yfir 10.000.000 kr. þarf að framkvæma fyrir klukkan 16.00 á virkum dögum.

Nei, það eru engin takmörk fyrir því hversu oft er hægt að millifæra af sparnaðarreikningnum.

Ráðstöfunarreikningur er bankareikningur í þinni eigu sem þú velur. Þegar þú millifærir út af sparnaðarreikningi Auðar er upphæðin lögð inn á ráðstöfunarreikninginn þinn.

Nei, ráðstöfunarreikningurinn þarf að vera reikningur í þinni eigu hjá íslenskri bankastofnun og í íslenskri mynt.

Þú getur stofnað reikning með því að ýta á hnappinn „Stofna reikning“ efst á síðunni, auðkenna þig með rafrænum skilríkjum og að lokum svarað nokkrum spurningum. Í kjölfarið skráirðu þig inn í netbanka Auðar og stofnar bundinn reikning. Þú getur lesið nánar um ferlið hér.

Allir viðskiptavinir Auðar stofna óbundinn sparnaðarreikning þegar þeir stofna til viðskipta við Auði. Óbundni sparnaðarreikningurinn er notaður til þess að millifæra út af Auði og einnig til þess að millifæra inn á bundna reikninga hjá Auði. Vextir á bundnum reikningum eru greiddir mánaðarlega en vaxtatekjur að frádregnum fjármagnstekjuskatti eru millifærðar sjálfkrafa yfir á óbundna sparnaðarreikninn þinn hjá Auði og því lausar til úttektar á greiðsludegi. Þegar binditíma reiknings lýkur lokast reikningurinn og innstæða ásamt áföllnum vöxtum að frádregnum fjármagnstekjuskatti er millifærð inn á óbundna sparnaðarreikninginn þinn hjá Auði. Þú getur alltaf stofnað nýjan bundinn reikning og engin takmörk eru fyrir því hversu marga bundna reikninga er hægt að stofna. Það kostar ekkert að stofna reikning, hvorki bundinn reikning né óbundinn reikning.

Já, hægt er að stofna fleiri en einn bundinn reikning.

Það að reikningur sé bundinn þýðir að ekki er hægt að millifæra út af honum í fyrir fram ákveðinn binditíma.

Bundnir reikningar eru með 3 mánaða binditíma.

Þegar binditíma reiknings lýkur lokast reikningurinn og innstæða ásamt áföllnum vöxtum að frádregnum fjármagnstekjuskatti er millifærð inn á sparnaðarreikninginn þinn hjá Auði. 

Nei, ekki er hægt að breyta binditímanum.

Þegar binditímanum lýkur er reikningnum lokað og peningurinn millifærður á sparnaðarreikninginn. Ekki er hægt að millifæra út af bundna reikningnum fyrr en binditímanum lýkur.

Eingöngu er hægt að leggja inn á bundna reikninginn við stofnun hans.

Nei, ekki er hægt að fá peninginn fyrr en binditímanum lýkur.

Með því að smella á bláa reitinn fyrir bundna reikninginn opnast reikningsyfirlitið.

Ef binditíma lýkur um helgi er innstæðan laus næsta virka dag.

Vaxtakjör eru háð ákvörðun Auðar hverju sinni og taka mið af vaxtastigi á fjármálamarkaði og gilda þeir vextir sem eru í gildi á stofndegi reikningsins út allan binditímann. Vextir fyrir reikninga sem eru stofnaðir í dag eru 1,55% á ársgrundvelli. Bundnir reikningar Auðar eru óverðtryggðir. Af öllum vaxtatekjum af inneignum ber að halda eftir staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts.

Innborganir bera vexti frá innborgunardegi að útborgunardegi þar sem útborgunardagar bera ekki vexti. Ef millifært er um helgi eða eftir klukkan 21.00 á virkum degi er innborgunardagur næsti virki dagur.

Vextir eru greiddir út um hver mánaðarmót yfir binditímann. Vaxtatekjur að frádregnum fjármagnstekjuskatti eru millifærðar sjálfkrafa yfir á sparnaðarreikninginn þinn hjá Auði og því lausir til úttektar á greiðsludegi.

Vaxtatekjur að frádregnum fjármagnstekjuskatti eru millifærðar sjálfkrafa yfir á sparnaðarreikninginn þinn hjá Auði.

Vextir eru greiddir um hver mánaðarmót á meðan binditíma stendur og við lokun reiknings.

Vaxtatekjur að frádregnum fjármagnstekjuskatti eru millifærðar yfir á sparnaðarreikninginn þinn sama dag og þær eru greiddar. Vaxtatekjur eru því lausar til útborgunar sama dag og þær eru greiddar.

Áfallnir vextir eru uppsafnaðir vextir sem bundni reikningurinn hefur áunnið sér frá síðasta vaxtaútborgunardegi.

Upplýsingar um áfallna ógreidda vexti eru birtar hjá stöðu reiknings.

Vextir eru greiddir út við mánaðamót. Í hverjum mánuði eru 30 vaxtadagar og 360 vaxtadagar í árinu.

Bundnir reikningar Auðar bera óverðtryggða vexti.

Öryggi er Auði mikilvægt. Netbanki Auðar er hýstur í ISO 27001 vottuðu umhverfi og öll samskipti við netbanka Auðar eru dulkóðuð til þess að tryggja að óviðkomandi aðilar komist ekki í upplýsingarnar þínar. Netbanki Auðar nýtir rafræn skilríki til auðkenningar, en auðkenning með rafrænum skilríkjum er talin ein sú öruggasta sem í boði er.

Mikilvægt er að notendur gæti þess þegar netbanki Auðar er opnaður að vefslóðin sé rétt. Vefur Auðar er vottaður eftir ströngustu öryggiskröfum og birtist nafn Kviku banka, eiganda Auðar, við hlið vefslóðarinnar þegar vefurinn er opnaður. Skjámyndin hér fyrir neðan sýnir hvernig þetta birtist í Google Chrome.

er-vefurinn-oruggur-mynd-slod.png

Ef þú týnir símanum þínum skaltu fylgja einhverjum af eftirfarandi þremur skrefum:

  • Hafa samband við símafélagið þitt og fá það til að loka SIM-kortinu í símanum því þá afturkallast rafrænu skilríkin sjálfkrafa og verða ónothæf.
  • Hafa samband við Auðkenni (útgefanda rafrænna skilríkja) og láta loka rafrænu skilríkjunum.
  • Ef þú átt fleiri rafræn skilríki getur þú skráð þig inn á https://mitt.audkenni.is/ og afturkallað skilríkin sjálf/ur.

Finna má ýmsar almennar spurningar og svör vegna rafrænna skilríkja á vef Auðkennis, https://www.audkenni.is/adstod/spurningar-svor/. Einnig má finna ýmsar gagnlegar spurningar og svör inni á vef ríkisskattstjóra, https://www.skilriki.is/notendur/sos/

Ef þú skiptir um símanúmer eða SIM-kort þarftu að fá ný skilríki. Það gerir þú með því að fara aftur á skráningarstöð með ökuskírteini, vegabréf eða nafnskírteini og fá ný skilríki virkjuð.